Sveikata visos politikos srityse

ES agentūros

ES agentūros atlieka konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis. Joms taikoma Europos viešoji teisė, jos turi juridinio asmens statusą, bet nepriklauso ES institucijoms (šios institucijos – tai Taryba, Parlamentas, Komisija ir t. t.).