Egészségügyi szempontok figyelembevétele más szakpolitikákban

Az Európai Unió ügynökségei

Az Európai Unió ügynökségei egyedi műszaki, tudományos vagy irányítási feladatokat végeznek. Az ügynökségek működését az európai közjog szabályozza és saját jogi személyiséggel bírnak, de az Európai Unió intézményeitől (Tanács, Parlament, Bizottság stb.) függetlenek.