ES agentūros

ES agentūros atlieka konkrečias technines, mokslines ar valdymo užduotis. Joms taikoma Europos viešoji teisė, jos turi juridinio asmens statusą, bet nepriklauso ES institucijoms (šios institucijos – tai Taryba, Parlamentas, Komisija ir t. t.).