Zdravje v vseh politikah

Usklajevanje področij politike

Skupne strategije in pobude povezujejo vsa področja politike, ki zadevajo zdravje. Tako zagotavljajo ustrezno obravnavo zdravstvenih zadev. Evropska komisija koordinira več medsektorskih skupin, s čimer zagotavlja stalno povezovanje različnih področij politike.

Usklajevanje poteka npr. v socialni, regionalni in okoljski politiki ter na področju raziskav, informacijske tehnologije in izobraževanja.

Delovna skupina Sveta

Izvajanje zdravstvene strategije EU podpira delovna skupina Sveta za javno zdravje na visoki ravni, katere prednostna naloga je „zdravje v vseh politikah“. Skupina preverja strateški pomen politik za zdravje.

Medresorska skupina za javno zdravje

Skupina si prizadeva izboljšati usklajevanje zdravstvenih vprašanj med različnimi oddelki Komisije. V njej sodeluje več kot 20 oddelkov. Skupina ima tudi več tematskih podskupin: dinamični zdravstveni sistemi, svetovno zdravje, zdravje in okolje ter HIV/Aids.

Zdravje ter socialna in regionalna politika

  • Odbor za socialno varstvo omogoča sodelovanje med Komisijo in državami članicami za boljšo koordinacijo na socialnem področju. Odbor obravnava tudi zdravstveno varstvo.
  • V mnogih državah so za področje zdravja odgovorne regionalne ali lokalne oblasti. Regionalni oblikovalci politik, omrežja in Odbor regij (na ravni EU) sodelujejo pri ozaveščanju o pomenu zdravja na politični ravni in njegovem vključevanju v regionalne politike.

Raziskave in nove tehnologije

  • Zdravje je ena od prednostnih nalog raziskovalne politike EU, mnogi projekti na področju zdravja se financirajo iz sredstev 7. okvirnega raziskovalnega programa (7OP).
  • Orodja informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), denimo eZdravje , lahko izboljšajo nacionalne zdravstvene sisteme, vendar je za izpolnjevanje potreb državljanov potrebna ustrezna koordinacija na ravni EU.
  • Glej tudi oceno zdravstvenih tehnologij .

Izobraževanje in zdravo okolje