Integraal gezondheidsbeleid

Coördinatie tussen beleidsterreinen

Om gezondheidsproblemen goed aan te pakken, moeten verschillende beleidslijnen goed op elkaar worden afgestemd. De Commissie coördineert daarom verscheidene sectoroverschrijdende groepen en onderhoudt permanente contacten met spelers op alle betrokken beleidsterreinen.

Zo'n gecoördineerde aanpak is al ontwikkeld voor het sociaal, regionaal en milieubeleid, en ook voor het onderzoeks, IT- en onderwijsbeleid.

Werkgroep van de Raad

Aan de uitvoering van de EU-gezondheidsstrategie wordt meegewerkt door een werkgroep op hoog niveau. Zij vindt dat op alle beleidsterreinen rekening moet worden gehouden met volksgezondheid ("Health in all policies", HIAP) en onderzoekt ook regelmatig de gevolgen van ander beleid voor het gezondheidsbeleid.

Interdisciplinaire groep volksgezondheid

Deze groep moet zorgen voor een betere coördinatie van het gezondheidsbeleid bij de verschillende departementen van de Commissie. Meer dan 20 departementen zijn hierin vertegenwoordigd. Er zijn ook thematische subgroepen over dynamische gezondheidssystemen, gezondheid wereldwijd, gezondheid en milieu en hiv/aids.

Gezondheid in het sociaal en regionaal beleid

  • Het Comité voor Sociale Bescherming is een forum waar Commissie en lidstaten streven naar synergie en coördinatie in de sociale sector. Ook het gezondheidsbeleid komt daarbij aan de orde.
  • In veel landen zijn juist regionale of plaatselijke overheden bevoegd voor het gezondheidsbeleid. Regionale beleidsmakers en netwerken en, op EU-niveau, het Comité van de Regio's zijn dan ook onmisbare partners om meer aandacht te geven aan gezondheid in het regionaal beleid.

Onderzoek en nieuwe technologieën

  • Gezondheid is een van de prioriteiten van het EU-onderzoeksbeleid. Er worden dan ook heel wat gezondheidsprojecten gefinancierd uit het Zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EU.
  • Systemen die gebruik maken van nformatie- en communicatietechnologieën zoals eHealth , kunnen de nationale gezondheidszorg verbeteren, maar ze beantwoorden alleen aan de reële behoeften van de burger als de EU zorgt voor voldoende middelen en coördinatie.
  • Zie ook Evaluatie van gezondheidstechnologie .

Onderwijs en een gezond milieu