Terveys kaikissa politiikoissa

Eri politiikanalojen koordinointi

Terveyteen liittyvien politiikan alojen välillä tarvitaan yhteisiä strategioita ja aloitteita, jotta terveysongelmiin voidaan puuttua asianmukaisesti. Euroopan komissio koordinoi useita työryhmiä, joihin osallistuu eri alojen edustajia, ja huolehtii jatkuvasta yhteistyöstä eri toimialojen välillä.

Näin toimitaan esimerkiksi sosiaali-, alue- ja ympäristöpolitiikan sekä tutkimuksen, tietotekniikan ja koulutuspolitiikan aloilla.

Neuvoston työryhmä

EU:n terveysstrategian toimeenpanoa tukee neuvoston korkean tason kansanterveystyöryhmä, joka painottaa "Terveys kaikissa politiikoissa" -periaatteen noudattamista ja seuraa säännöllisesti muiden politiikanalojen toimien terveysvaikutuksia.

Komission yksiköiden välinen kansanterveystyöryhmä

Kansanterveystyöryhmän tarkoituksena on kohentaa terveysasioiden koordinointia komission eri osastojen välillä. Työryhmässä on edustettuna yli 20 osastoa. Siihen kuuluu myös useita temaattisia alaryhmiä, joiden teemoina ovat muun muassa dynaamiset terveydenhuoltojärjestelmät, terveyden globaalit kysymykset, ympäristön vaikutukset terveyteen ja hiv/aids.

Terveys osana sosiaali- ja aluepolitiikkaa

  • Sosiaalisen suojelun komitea on komission ja EU-maiden yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa sosiaalialan koordinaatiota ja synergiaa. Komitea käsittelee myös terveydenhuollon kysymyksiä.
  • Useissa EU-maissa vastuu terveysasioista on paikallis- tai alueviranomaisilla. Yhteistyö alueellisten päätöksentekijöiden, verkostojen ja EU:n alueiden komitean kanssa on erittäin tärkeää, jotta terveyteen liittyvät kysymykset otetaan huomioon aluepolitiikassa.

Tutkimus ja uusi teknologia

  • Terveys on yksi EU:n tutkimuspolitiikan painopisteistä, ja EU:n seitsemännestä tutkimuspuiteohjelmasta on annettu rahoitusta useille terveyteen liittyville hankkeille.
  • Kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä voidaan parantaa uusilla tieto- ja viestintätekniikan välineillä, jotka mahdollistavat esimerkiksi sähköiset terveyspalvelut . Jotta tekniset uudistukset vastaisivat aikamme EU-kansalaisten tarpeisiin, niiden käyttöä on kuitenkin koordinoitava EU-tasolla.
  • Katso myös: terveysteknologian arviointi 

Valistus ja ympäristökysymykset