Coordonarea domeniilor de acţiune

Este nevoie de strategii comune şi de iniţiative care să interconecteze domeniile de acţiune care au legătură cu sănătatea pentru a garanta abordarea adecvată a tuturor problemelor care apar în acest sector. Comisia coordonează mai multe grupuri transsectoriale şi menţine canale permanente de cooperare la nivelul politicilor relevante.

Acest tip de abordare coordonată s-a aplicat în domenii precum politica socială, regională şi de mediu, cercetarea, tehnologiile informaţiei, educaţia.

Grupul de lucru din cadrul Consiliului

Implementarea strategiei UE în domeniul sănătăţii este sprijinită de Grupul la nivel înalt din cadrul Consiliuluipdf, care a identificat ca prioritară integrarea sănătăţii în toate domeniile de acţiune şi a subliniat în repetate rânduri importanţa strategică a celorlalte politici pentru sănătate.

Grupul interservicii privind sănătatea publică

Scopul acestui grup este să amelioreze coordonarea la nivelul diferitelor departamente ale Comisiei. În cadrul său, sunt reprezentate peste 20 de departamente. Include şi o serie de subgrupuri care se ocupă de aspecte precum sistemele sanitare dinamice, sănătatea la nivel global, sănătatea şi mediul, HIV/SIDA.

Sănătatea în politica socială şi regională

  • Comitetul de protecţie socială este un for în cadrul căruia Comisia colaborează cu statele membre pentru a îmbunătăţi metodele comune de acţiune şi pentru a optimiza coordonarea în sectorul social. Comitetul se ocupă şi de aspecte sanitare.
  • În multe ţări ale UE, responsabilitatea în domeniul sănătăţii le revine autorităţilor regionale sau locale. Factorii de decizie la nivel regional, reţelele şi Comitetul Regiunilor sunt parteneri cruciali în demersul de conştientizare politică şi de creştere a importanţei acordate sănătăţii în cadrul politicilor regionale.

Cercetarea şi noile tehnologii

Educaţia şi mediile sănătoase