Szakpolitikai területek közötti együttműködés

Olyan közös stratégiákat és kezdeményezéseket kell kidolgozni, amelyek kapcsolatot teremtenek a egészségügyet érintő különböző szakpolitikai területek között, és ezáltal biztosítják az egészségügyi problémák megfelelő kezelését. A Bizottság több ágazatközi munkacsoportot koordinál, és a szakpolitikai területek közötti együttműködés biztosítására állandó csatornákat tart fenn.

Ezt az együttműködésen alapuló megközelítést alkalmazzák például a szociális, regionális és környezetvédelmi szakpolitkákban, illetve a kutatás, az információs technológia és az oktatáspoltika terén.

A Tanács munkacsoportja

Az Európai Unió egészségügyi stratégiájának végrehajtását segíti az egészségüggyel kapcsolatos vezetői szintű megbeszélésekkel foglalkozó tanácsi munkacsoportpdf, amely legfontosabb prioritásként az egészségügy szakpolitikai integrációját határozta meg, és rendszeresen vizsgálja más szakpolitikai területek stratégiai jelentőségét az egészségügy szempontjából.

Egészségüggyel foglalkozó szolgálatközi csoport

A munkacsoportot abból a célból hozták létre, hogy az egészségügyi kérdések tekintetében javítsák a bizottsági főosztályok közötti együttműködés hatékonyságát. A munkacsoportban több mint 20 főosztály képviselteti magát. A munkacsoporton belül több tematikus alcsoport is működik, amelyek a dinamikus egészségügyi rendszerekkel, a globális egészségügyi kérdésekkel, az egészség és környezetvédelem kérdéseivel és a HIV-vel/AIDS-szel foglalkoznak.

Egészségügy a szociális és regionális szakpolitikában

  • A Szociális Védelmi Bizottság keretén belül az Európai Bizottság és a tagállamok képviselői együttműködnek a szinergiák javítása és a szociális szektoron belüli együttműködés optimalizálása érdekében. A bizottság betegellátással kacsolatos kérdésekkel is foglalkozik.
  • Számos Európai Uniós országban az egészségügy a regionális és helyi hatóságok felelősségi körébe tartozik. A regionális döntéshozók, hálózatok és az uniós szintű fellépésért felelős Régiók Bizottságának együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy a szakpolitikai tudatosságot és az egészségügyi kérdések szerepének jelentőségét a regionális politika szintjén javítani lehessen.

Kutatás és új technológiák

Oktatás és egészséges környezet