Eri politiikanalojen koordinointi

Terveyteen liittyvien politiikanalojen välillä tarvitaan yhteisiä strategioita ja aloitteita, jotta terveysongelmiin voidaan puuttua asianmukaisesti. Komissio koordinoi useita työryhmiä, joihin osallistuu eri alojen edustajia, ja huolehtii jatkuvasta yhteistyöstä eri toimialojen välillä.

Samanlaisia koordinoituja lähestymistapoja on kehitetty esimerkiksi sosiaali-, alue- ja ympäristöpolitiikan sekä tutkimuksen, tietotekniikan ja koulutuspolitiikan aloilla.

Neuvoston työryhmä

EU:n terveysstrategian toimeenpanoa tukee neuvoston korkean tason kansanterveystyöryhmäpdf, joka on määrittänyt "Terveys kaikissa politiikoissa" -lähestymistavan erääksi tärkeimmistä painopisteistään. Työryhmä tarkastelee säännöllisesti muiden politiikanalojen strategista merkitystä terveyden kannalta. 

Kansanterveysasioita käsittelevä yksiköiden välinen ryhmä

Tämän ryhmän tarkoituksena on kohentaa terveysasioiden koordinointia komission eri osastojen välillä. Ryhmässä on edustettuna yli 20 osastoa. Ryhmään kuuluu myös useita eri teemojen mukaisia alaryhmiä, jotka käsittelevät esimerkiksi dynaamisia terveydenhuoltojärjestelmiä, terveyden globaaleja kysymyksiä, terveyttä ja ympäristöä sekä hiviä ja aidsia.

Terveys osana sosiaali- ja aluepolitiikkaa

  • Sosiaalisen suojelun komitea on foorumi, jossa komissio ja jäsenmaat tekevät yhteistyötä vahvistaakseen synergiaa eli yhteisvaikutuksia ja parantaakseen sosiaalialan koordinaatiota. Komitea käsittelee myös terveydenhuollon kysymyksiä.
  • Useissa EU-maissa vastuu terveysasioista on paikallis- tai alueviranomaisilla. Yhteistyö alueellisten päätöksentekijöiden, verkostojen ja EU-tasolla toimivan alueiden komitean kanssa on erittäin tärkeää, jotta terveyteen liittyvät kysymykset otetaan huomioon aluepolitiikassa.

Tutkimus ja uudet tekniikat

Koulutus ja ympäristökysymykset