EU ja muu maailma

EU:n toimet

EU tekee kansanterveysalalla yhteistyötä jäsenvaltioiden sekä muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainvälisissä yhteyksissä EU:n tavoitteena on

  • edistää terveyttä EU:ssa ja sen ulkopuolella
  • pienentää EU:n eri maiden ja alueiden välisiä terveyseroja
  • tuoda maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä laajempaan tietoisuuteen osana yleistä kansanterveysalan toimintapolitiikkaansa
  • edistää kansanterveysnormien ja -lainsäädännön soveltamista.

Näihin tavoitteisiin pyritään monenlaisilla toimilla ja eri osapuolten välisellä yhteistyöllä.

EU:n laajentuminen 

EU opastaa jäsenehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita terveyspolitiikan alalla ja arvioi säännöllisesti, kuinka hyvin maat ovat siirtäneet EU:n terveyssäännöksiä omaan lainsäädäntöönsä. Kansanterveysasioita käsitellään ehdokasmaiden kanssa käytävissä liittymisneuvotteluissa seuraavissa yhteyksissä:

  • kansanterveys – luku 28 (kuluttajansuoja ja terveyden suojelu)
  • lääkkeet – luku 1 (tavaroiden vapaa liikkuvuus).

EU-jäsenyyteen valmistautuvat maat

Euroopan naapuruuspolitiikka

Euroopan naapuruuspolitiikan  tavoitteena on vahvistaa EU:n ja sen eteläisten ja itäisten naapurimaiden välisiä suhteita. Näiden maiden kanssa käytävissä assosiaatiosopimusneuvotteluissa keskustellaan myös terveysasioista. Tavoitteena on yhdenmukaistaa alan sääntöjä ja kehittää kansanterveysalan osaamista.

EU:n ulkopuoliset maat

EU:lla on useiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kahdenvälinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka tarjoaa yleisen kehyksen kansanterveysalan yhteistyölle. Se toimii myös yksittäisten EU-maiden ja kyseisen maan välisen kahdenvälisen yhteistyön perustana.

Erikoistuneempaa yhteistyötä varten Euroopan komissio (terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto) voi tehdä eri maiden ministeriöiden kanssa alakohtaisia sopimuksia. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi

EU:n ja Venäjän välinen terveysasioita ja elintarviketurvallisuutta koskeva sopimus 

EU:n ja Kiinan välinen terveysasioita ja elintarviketurvallisuutta koskeva sopimus 


Alueellinen yhteistyö

EU edistää kansanterveysalan alueellista yhteistyötä tukemalla verkostoja, joihin kuuluu EU-maita ja niiden naapurimaita EU:n ulkopuolelta. Tällaisia verkostoja ja ryhmittymiä ovat esimerkiksi

Kansainväliset järjestöt

Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa antaa EU:lle mahdollisuuden kehittää, toteuttaa ja edistää EU:n kansanterveystavoitteita laajemmissa yhteyksissä sekä vaihtaa maailmanlaajuisesti tietoa terveyspolitiikkaan liittyvistä ratkaisuista, menetelmistä ja kokemuksista. Yhteistyötä tehdään etenkin Maailman terveysjärjestön (WHO) ja sen Euroopan toimiston sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen erityiselinten kanssa.

Myös Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ja Euroopan lääkevirasto toimivat aktiivisesti kansainvälisellä tasolla.