Politici

În relațiile sale cu statele membre, cu țările din afara UE și cu organizațiile internaționale în domeniul sănătății publice, UE își propune:

  • să favorizeze îmbunătățirea stării de sănătate, în UE și în lume
  • să abordeze dezechilibrele în materie de sănătate între țările și regiunile din UE
  • să sensibilizeze populația cu privire la problemele de sănătate la nivel mondial, în cadrul politicii sale globale în domeniul sănătății publice
  • să promoveze un nivel de înaltă calitate în ceea ce privește principiile, standardele și legislația în domeniu.

Aceste obiective sunt abordate prin diverse politici și prin cooperarea cu părțile interesate relevante.

Extinderea UE 

UE le oferă periodic țărilor candidate și potențial candidate informații și consiliere cu privire la politica europeană în domeniul sănătății. De asemenea, monitorizează transpunerea normelor derivate din această politică în legislațiile lor naționale. „Capitolele” relevante din negocierile de aderare sunt:

  • Sănătate publică - capitolul 28 privind protecția consumatorilor și a sănătății
  • Produse farmaceutice - capitolul 1 privind libera circulație a mărfurilor.

Țările care se pregătesc să adere la UE DeutschEnglishfrançais

Politica europeană de vecinătate

Politica europeană de vecinătate Traducerile linkului anterior English (en) este destinată să consolideze legăturile dintre UE și țările situate la granițele de est și de sud ale Uniunii. Problemele de sănătate sunt discutate în cadrul negocierilor privind acordurile de asociere cu țările PEV și sunt luate măsuri în vederea armonizării normelor și dezvoltării capacităților în domeniul sănătății publice.

Cooperarea cu țări din afara UE

UE a încheiat acorduri bilaterale de parteneriat și cooperare cu mai multe țări terțe din întreaga lume, prin care s-a stabilit un cadru general pentru cooperarea în domeniul sănătății publice. Acordurile reprezintă, de asemenea, o bază pentru colaborarea bilaterală dintre un stat membru al UE și o țară terță semnatară.

În cazul în care este necesară o cooperare mai tehnică, Comisia Europeană, prin DG Sănătate și Consumatori, poate încheia acorduri sectoriale, de exemplu cu ministerele naționale.

Acordul UE - Rusia în materie de sănătate și siguranță alimentară Traducerile linkului anterior English (en)

Acordul UE - China în materie de sănătate și siguranță alimentară Traducerile linkului anterior English (en)

Cooperarea regională

Pentru a promova cooperarea regională în domeniul sănătății publice, UE sprijină crearea de rețele între țările UE și țările vecine din afara Uniunii:

  • Parteneriatul în materie de sănătate publică și bunăstare socială al Dimensiunii nordice Traducerile linkului anterior English (en)
  • Rețeaua de sănătate din Europa de Sud-Est Traducerile linkului anterior English (en)
  • Parteneriatul euromediteraneean DeutschEnglishfrançais

Cooperarea cu organizațiile internaționale

Cooperarea cu organizațiile internaționale permite elaborarea, implementarea și promovarea agendei europene în materie de sănătate publică, schimbul de soluții și experiență și ameliorarea capacității de reacție la nivel mondial. Este vorba, în principal, despre organizații precum OMS (și în special Biroul Regional pentru Europa) și ONU (Organizația Națiunilor Unite și organismele sale specializate).

În plus, Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor English și Agenția Europeană pentru Medicamente English derulează programe cu caracter internațional.