EU i världen

Internationella organisationer

EU samarbetar med internationella organisationer för att ta fram, genomföra och sprida sin folkhälsopolicy. Man har redan ett etablerat samarbete med WHO och Europarådet och håller på att utveckla samarbetet med OECD.

WHO – Världshälsoorganisationen

Samarbetet mellan EU och WHO  bygger på 2010 års förklaring om partnerskap för hälsa och gäller

  • hälsoskydd
  • hälsoinnovation
  • bättre hälso- och sjukvård
  • jämlik hälsa
  • hälsoinformation
  • samarbete mellan EU-delegationer och WHO-kontor i länder utanför EU.

Europarådet

EU:s samarbete med Europarådet  omfattar en rad områden. Samarbetet i hälsofrågor handlar främst om läkemedel, blodgivning och organdonationer.

OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

EU och OECD  träffas regelbundet för att samordna sin politik och forskning. EU finansierar en stor del av OECD:s budget och stöder projekt som gynnar bägge parter inom bl.a. hälsoräkenskaper, hälso- och sjukvårdsindikatorer och hälsoekonomi.

Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård

WHO:s europeiska observationsorgan för hälso- och sjukvård arbetar för en evidensbaserad hälsopolitik genom ingående analyser av hälso- och sjukvården i Europa. EU-kommissionen deltar i arbetet sedan 2009.