ES pasaulē

Starptautiskās organizācijas

ES sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām, lai izstrādātu, īstenotu un popularizētu savu sabiedrības veselības aizsardzības politiku. Īpaši sadarbības līgumi ir noslēgti ar Pasaules Veselības organizāciju un Eiropas Padomi, un šobrīd tiek sagatavots sadarbības līgums ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju.

Pasaules Veselības organizācija (PVO)

ES un PVO sadarbojas  saskaņā ar 2010. gada Maskavas deklarāciju šādās jomās:

  • veselības drošība,
  • veselības inovācija,
  • veselības aprūpes sistēmu nostiprināšana,
  • nevienlīdzības veselības jomā,
  • veselības informācija,
  • sadarbība starp ES delegācijām un PVO birojiem ārpussavienības valstīs.

Eiropas Padome

ES un Eiropas Padomes sadarbība  ir daudzējāda. Veselības jomā sadarbības prioritāte ir medikamenti un asins un orgānu ziedojumi.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)

ES un ESAO sadarbojas  regulāri, piemēram, saskaņojot savu politisko un zinātnisko darbu. ES dod nozīmīgu ieguldījumu ESAO budžetā un atbalsta savstarpēji izdevīgus projektus jomās, kas skar tā saucamos veselības kontus, veselības aprūpes indikatorus un veselības ekonomiku.

Eiropas Veselības aprūpes sistēmu un politikas novērošanas centrs (EOHSP)

Eiropas Veselības aprūpes sistēmu un politikas novērošanas centrs atbalsta un sekmē veselības aizsardzības politikas veidošanu, pamatojoties uz konkrētiem elementiem, veicot visaptverošu un rūpīgu Eiropas valstu veselības aprūpes sistēmu dinamikas analīzi. Eiropas Komisija ir šī centra partnere kopš 2009. gada.