EU ja muu maailma

Kansainväliset järjestöt

EU tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa kansanterveysohjelmansa kehittämisessä ja täytäntöönpanossa sekä tiedottamisessa. Erityisiä yhteistyöjärjestelyjä on jo käytössä Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Euroopan neuvoston kanssa, ja niitä kehitetään parhaillaan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kanssa.

Maailman terveysjärjestö (WHO)

EU ja WHO tekevät yhteistyötä  vuonna 2010 annetun Moskovan julkilausuman puitteissa seuraavilla aloilla:

  • terveysturva
  • terveydenhuollon innovaatiot
  • terveydenhuoltojärjestelmien lujittaminen
  • terveyserot
  • terveysneuvonta
  • yhteistyö EU:n ulkopuolissa maissa sijaitsevien EU:n edustustojen ja WHO:n toimistojen kesken.

Euroopan neuvosto

EU ja Euroopan neuvosto tekevät yhteistyötä  monilla aloilla. Terveysalan yhteistyössä keskitytään lääkkeisiin sekä veren- ja elintenluovutukseen.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

EU ja OECD tekevät säännöllistä yhteistyötä  ja koordinoivat toimintapolitiikkojaan ja tutkimustyötään. EU on OECD:n toiminnan merkittävä rahoittaja ja tukee molempia osapuolia hyödyttäviä hankkeita, joiden aiheena ovat esimerkiksi terveystilijärjestelmä, terveydenhuollon indikaattorit ja terveyskysymysten taloudelliset vaikutukset.

Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskus (EOHSP)

Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskus (EOHSP) tukee ja edistää tutkimustietoon perustuvaa terveysasioita koskevaa päätöksentekoa. Keinona on eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien toiminnan perusteellinen ja kattava analysointi. Euroopan komissio aloitti yhteistyön seurantakeskuksen kanssa vuonna 2009.