Az EU szerepe a világban

Globális egészségügy

A betegségek, illetve azok kiváltó okai nincsenek tekintettel az országhatárokra, ezért az egészségügy nem kezelhető úgy, mintha Európa elszigetelt lenne. Szintén általános probléma, hogy az öregedő népességnek nyújtott minőségi ellátás a pénzügyi és emberi erőforrások tekintetében terhet jelent az egészségügyi rendszerek számára, és ezt a kihívást is csak szorosabb nemzetközi együttműködéssel lehet hatékonyan kezelni.

További információk – Az EU és a globális egészségügy – összefoglaló 

Az EU szerepe az egészségügy globális irányításában

Többoldalú egészségügyi együttműködés az EU részvételével

Az EU elkötelezetten támogatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tevékenységét, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül a globális egészségügy vezető intézménye.Az EU tagállamai egységes álláspontot képviselnek a WHO irányító testületein belül, melyet a Bizottság és a tagállami kormányok közösen dolgoznak ki. A Bizottság együttműködik a WHO Titkárságával többek között az egészségügyi biztonság, a kutatás-fejlesztés, a nem fertőző betegségek, az egészségi egyenlőtlenségek, az egészségügyi rendszerek és az egészségügyi tájékoztatás területén is.

Az EU emellett számos olyan többoldalú ENSZ-kezdeményezést is támogat, amely az egészségügyhoz kapcsolódik, ilyenek például a következők:

Az uniós szakpolitikák és a globális egészségügyi irányítás összefüggései

Az uniós kereskedelempolitika és az egészségügy

Az EU vezető szerepet tölt be az egészségügyi termékek, készülékek és szolgáltatások globális piacán – ez a globális piac azonban nem csak lehetőségeket jelent, hanem kérdéseket is felvet a minőség és a biztonsági szabványok szempontjából. Az EU ezért:

 • a szabályozási kérdésekben való együttműködés révén ösztönzi az uniós normák és szabályok világszerte való alkalmazását;
 • figyelembe veszi az egészségügyi kérdéseket a többoldalú és kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban, és a biztonságot mindig elsőrangú szempontként kezeli;
 • a dohai nyilatkozattal összhangban elkötelezetten támogatja, hogy az alapvető gyógyszerek mindig hozzáférhetők és megfizethetők legyenek.

Az uniós fejlesztéspolitika és az egészségügy

A harmadik országoknak nyújtott uniós fejlesztési támogatások célja, hogy csökkentsék az egészségi egyenlőtlenségeket és erősítsék a társadalmi kohéziót. Mindez a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kiterjesztésével és az egészségügyi kiadások racionalizálásával valósul meg.

 • Az EU emellett segítséget nyújt a kedvezményezett országoknak nemzeti egészségügyi szakpolitikáik kidolgozásához és egészségügyi rendszereik fejlesztéséhez is az egészségügyi dolgozók képzésének javítása, biztonságos, hatásos és megfizethető gyógyszerek rendelkezésre bocsátása, valamint finanszírozási támogatás révén.
 • Az EU évente több mint 50 milliárd eurót fordít fejlesztési támogatásra, ami a globális támogatások 56%-át teszi ki. Ezzel az EU egyértelműen a világ legnagyobb segélyezőjének számít.
 • Kétoldalú segélyek keretében az elmúlt hét év során megközelítőleg 3,2 milliárd eurónyi uniós forrás jutott az egészségügyi rendszerek fejlesztésére és a mindenki számára hozzáférhető alapvető egészségügyi ellátás kiépítésére.
 • Az uniós fejlesztéspolitikáról szóló, Változtatási program című közleményben az EU elkötelezte magát amellett, hogy a 2014–2020 közötti időszak segélyezési költségvetésének legalább 20%-át a humán fejlesztés, így többek között az egészségügy céljaira fordítja.
 • Az egyes országok mellett az EU globális egészségügyi kezdeményezéseket is támogat, így például az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet célzó globális alapot, valamint az Oltóanyag- és Védőoltási Világszövetséget (GAVI).

Az EU és a globális egészségügyi biztonság

Az egyre nagyobb méreteket öltő, globális utazási tevékenység számos kockázatot rejt magában, így például a következőket:

 • új kórokozók és betegségek terjedhetnek el;
 • fokozódhat a gyógyszerrezisztens kórokozók térnyerése;
 • fennáll a biológiai terrorizmus és a kórokozók véletlen elszabadulásának veszélye.

Annak érdekében, hogy felkészülten tudjunk szembenézni az ilyen globális egészségügyi veszélyekkel, az EU a globális egészségbiztonsági kezdeményezés  keretében is együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel és a G7-országokkal. A Bizottság és a tagállami kormányok az EU Egészségügyi Biztonsági Bizottságának  keretében hangolják össze a főbb egészségügyi veszélyekkel szembeni intézkedéseiket.

Uniós fellépés a globális egészségügy terén

Az EU 2010-ben kidolgozott globális egészségügyi szakpolitikája (a globális egészségügyről szóló bizottsági közlemény, COM(2010)128, Brüsszel 2010. március 31., valamint a Külügyek Tanácsának 2010. május 10-i 3011. ülésén, Brüsszelben elfogadott, az EU globális egészségügy terén betöltött szerepéről szóló tanácsi következtetések) meghatározza a legfőbb kihívásokat és lefekteti azokat az alapelveket, melyek elősegítik a határozottabb uniós fellépés megvalósítását. Ezek az alapelvek következők: vezetői szerep, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás, egységes szakpolitika az EU-ban és tudás.

A Bizottság ezenkívül létrehozta a világegészségügyi fórumot , melynek célja, hogy lehetőséget teremtsen a párbeszédre a bizottsági szolgálatok és az érdekelt felek között. Ily módon összhangba lehet hozni a globális egészségügyi célok elérését szolgáló belső és külső egészségügyi szakpolitikákat, ami arra szolgál, hogy megerősítse az EU szerepét a globális egészségügy területén.

Az EU célja, hogy összhangot teremtsen belső és külső szakpolitikái között. Az átfogó globális egészségügyi szakpolitika olyan területeket is érint, mint a kereskedelem, a finanszírozás, a fejlesztési támogatás, a migráció, a biztonság és az éghajlatváltozás elleni fellépés. Ez azt is jelenti, hogy a globális egészségügyi szakpolitika keretében együtt kell működni az érintett területek szervezeteivel és érdekeltjeivel.

Az EU igazságos, mindenkire kiterjedő és jó minőségű egészségügyi ellátást szeretne megvalósítani. Ennek érdekében központi szerepet játszik a globális egészségügyi kihívások mielőbbi megoldását célzó kezdeményezésekben, így például az egészségügyi vonatkozású millenniumi fejlesztési célok elérését célzó intézkedésekben és a nem fertőző betegségek elleni fellépésben.

Az EU és tagállamai hatékony és méltányos támogatást nyújtanak a kutatások számára, ezzel is hozzájárulva a polgárok egészségének javításához. Az EU emellett mindent megtesz azért, hogy az innovatív egészségügyi termékek biztonságosak, hatásosak, hozzáférhetők és megfizethetők legyenek.