Global hälsa

Sjukdomar och smittämnen håller sig inte inom landsgränserna, och hälsofrågor måste därför lösas på ett globalt plan. Sjukvårdens bristande resurser att ta hand om den åldrande befolkningen är ett annat universellt problem som man endast kan lösa genom bättre internationellt samarbete.

EU-initiativ

De viktigaste globala hälsofrågorna som EU arbetar med är

 • styrning
 • allmän tillgång till hälso- och sjukvård
 • konsekvens mellan EU:s politikområden
 • forskning och kunskap.

Ett antal policydokument från 2010 vägleder kommissionens insatser:

Forum för global hälsopolitik

Genom forumet för global hälsopolitik Visa översättning av föregående länk English (en) kan olika aktörer regelbundet utbyta information och diskutera policyfrågor för att ta fram en gemensam strategi och maximera samverkanseffekterna. I forumet deltar

 • kommissionens generaldirektorat
 • EU:s utrikestjänst
 • EU-länderna
 • länder utanför EU
 • icke-statliga organisationer
 • näringslivet
 • internationella organisationer, t.ex. WHO, Unicef och Unaids. 

Internationella insatser

EU samarbetar nära med internationella organisationer som WHO, blivande EU-länder Visa översättning av föregående länk English (en) och EU:s grannländer Visa översättning av föregående länk English (en) och grannregioner Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Inom G7+ arbetar kommissionen också för att förbättra det globala hälsoskyddet.

EU främjar också tillämpningen av internationella hälsoavtal som WHO:s ramkonvention om tobak och det internationella hälsoreglementet.