Zdravje v svetu

Bolezni in vzroki za bolezni ne poznajo nacionalnih meja in zdravstvenih vprašanj v svetu ne moremo reševati samo z evropskimi ukrepi. Tudi zdravstveni sistemi se pri zagotavljanju kakovostnega zdravstvenega varstva starajočemu prebivalstvu spopadajo z enakimi težavami, ki so povezane s pomanjkanjem finančnih sredstev in ustrezne delovne sile. Odpravimo jih lahko samo z boljšim mednarodnim sodelovanjem.

Ukrepi na ravni EU

Glavni izzivi, s katerimi se spopada Evropska unija na področju zdravja v svetu, so:

 • upravljanje,
 • univerzalno zdravstveno varstvo,
 • usklajenost politik EU,
 • raziskave in znanje. 

Podlaga za ukrepe Evropske komisije je več strateških dokumentov, ki jih je sprejela leta 2010:

Svetovni forum za zdravstveno politiko

Svetovni forum za zdravstveno politiko Seznam prevodov predhodne povezave English (en) omogoča redno izmenjavo informacij in razpravo o politiki, da bi oblikovali skupni pristop in čim bolj povečali sinergije med različnimi deležniki:

 • generalni direktorati Evropske komisije,
 • služba EU za zunanje delovanje,
 • države članice EU,
 • predstavniki držav zunaj EU,
 • nevladne organizacije,
 • predstavniki gospodarstva,
 • predstavniki mednarodnih organizacij (Svetovna zdravstvena organizacija, UNICEF, Skupni program Združenih narodov za boj proti aidsu itd.). 

Mednarodni ukrepi

EU tesno sodeluje s številnimi mednarodnimi organizacijami, denimo Svetovno zdravstveno organizacijo, potencialnimi članicami EU Seznam prevodov predhodne povezave English (en) ter državami Seznam prevodov predhodne povezave English (en) in regijami evropske sosedske politike Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Komisija si tudi v okviru skupine držav G7+ prizadeva za izboljšanje zdravstvene varnosti v svetu.

Zavzema se še za izvajanje in uveljavljanje mednarodnih zdravstvenih sporazumov, denimo okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom in mednarodnega zdravstvenega pravilnika.