Zdravje v svetu

Bolezni in vzroki za bolezni ne poznajo nacionalnih meja in zdravstvenih vprašanj v svetu ne moremo reševati samo na evropski ravni. Tudi zdravstveni sistemi v svetu se pri zagotavljanju kakovostnega zdravstvenega varstva starajočemu prebivalstvu spopadajo z enakimi težavami, ki so povezane s pomanjkanjem finančnih sredstev in ustrezne delovne sile. Odpravimo jih lahko samo z boljšim mednarodnim sodelovanjem.

Več informacij – EU na področju zdravja v svetu – povzetek Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Ukrepi na ravni EU

Glavni izzivi, s katerimi se spopada Evropska unija na področju zdravja v svetu so:

  • upravljanje
  • univerzalno zdravstveno varstvo,
  • skladnost politik EU,
  • raziskave in znanje. 

Podlaga za ukrepe Evropske komisije je več strateških dokumentov, ki jih je sprejela leta 2010:

Forum za globalno zdravstveno politiko

Forum za globalno zdravstveno politiko Seznam prevodov predhodne povezave English (en) omogoča redno izmenjavo informacij in razpravo o politiki, da bi oblikovali skupni pristop in čim bolj povečali sinergije med različnimi deležniki:

  • generalni direktorati Evropske komisije,
  • služba EU za zunanje delovanje,
  • NVO
  • predstavniki gospodarstva,
  • predstavniki mednarodnih organizacij (Svetovna zdravstvena organizacija, UNICEF, Skupni program Združenih narodov za boj proti aidsu itd.). 

Forum je odprt za vse in v njem občasno sodelujejo predstavniki zainteresiranih držav članic EU in tretjih držav.

Mednarodni ukrepi

EU tesno sodeluje s številnimi mednarodnimi organizacijami, denimo Svetovno zdravstveno organizacijo, državami kandidatkami Seznam prevodov predhodne povezave English (en) ter državami Seznam prevodov predhodne povezave English (en) in regijami evropske sosedske politike Seznam prevodov predhodne povezave български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv)

Komisija si v okviru skupine držav G7+ prizadeva tudi za varovanje zdravja v svetu.

Zavzema se še za izvajanje in uveljavljanje mednarodnih zdravstvenih sporazumov, denimo okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom in mednarodnega zdravstvenega pravilnika.