Globálne zdravie

Choroby a ich príčiny nepoznajú hranice a globálne otázky zdravia nie je možné komplexne riešiť výhradne na úrovni EÚ. Navyše problém, ktorý predstavuje finančná a personálna náročnosť poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti starnúcemu obyvateľstvu, je spoločný a jeho riešenie si vyžaduje vyššiu mieru medzinárodnej spolupráce.

Viac informácií – EÚ v oblasti globálneho zdravia – zhrnutie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Opatrenia na úrovni EÚ

Hlavné otázky, ktorými sa EÚ zaoberá v oblasti globálneho zdravia, sú:

  • riadenie;
  • všeobecná dostupnosť zdravotnej starostlivosti;
  • súdržnosť politík EÚ;
  • výskum a expertíza. 

Od roku 2010 sa činnosti Európskej komisie riadia viacerými politickými dokumentmi:

Fórum pre politiku v oblasti globálneho zdravia

Fórum pre politiku v oblasti globálneho zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) slúži na pravidelnú výmenu informácií a diskusie o rozvoji politík a stratégií s cieľom vypracovať spoločný prístup a maximalizovať synergie medzi rôznymi aktérmi, medzi ktorých patria:

  • generálne riaditeľstvá Komisie;
  • Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);
  • MVO;
  • zástupcovia priemyslu;
  • zástupcovia medzinárodných organizácií (WHO, UNICEF, UNAIDS, atď.). 

Fórum umožňuje účasť aj iných zainteresovaných subjektov a príležitostne sa na ňom zúčastňujú aj zástupcovia členských štátov EÚ a tretích krajín.

Medzinárodné činnosti

EÚ úzko spolupracuje s mnohými medzinárodnými aktérmi, ako sú WHO, kandidátske a potenciálne kandidátske štáty Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) , krajiny, ktoré sa zúčastňujú európskej susedskej politiky Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) a jednotlivé regióny Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

V kontexte G7 sa Komisia podieľa aj na zlepšovaní globálnej zdravotnej bezpečnosti.

EÚ sa takisto zaviazala k presadzovaniu a vykonávaniu medzinárodných dohôd, akými sú napríklad rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku alebo medzinárodné zdravotné predpisy.