Zdrowie na świecie

Choroby i czynniki je wywołujące łatwo przenoszą się pomiędzy różnymi krajami, a globalnych problemów w dziedzinie zdrowia UE nie może skutecznie rozwiązywać w pojedynkę. Problemy związane z zasobami ludzkimi i finansowymi potrzebnymi do zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla starzejącego się społeczeństwa również mają charakter globalny. Dlatego też jedynym sposobem na ich rozwiązanie jest współpraca międzynarodowa.

Więcej informacji – Polityka UE a zdrowie na świecie – Streszczenie Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Działania na szczeblu UE

Główne wyzwania dla UE w zakresie zdrowia na świecie dotyczą:

  • zarządzanie
  • powszechnej opieki zdrowotnej
  • spójności polityki UE
  • badań naukowych i wiedzy. 

Działania Komisji Europejskiej w tej dziedzinie opierają się na licznych dokumentach z 2010 r. Są to m.in.:

Forum ds. polityki dotyczącej zdrowia na świecie

Forum ds. polityki dotyczącej zdrowia na świecie Wybierz wersję językową tego linka English (en) umożliwia regularną wymianę informacji oraz prowadzenie dyskusji na temat działań politycznych w celu wypracowania wspólnego podejścia i zmaksymalizowania efektu synergii między różnymi podmiotami takimi jak:

  • dyrekcje generalne Komisji
  • Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
  • organizacje pozarządowe
  • przedstawiciele przemysłu
  • przedstawiciele międzynarodowych organizacji (WHO, UNICEF, UNAIDS itp.). 

Forum jest otwarte dla wszystkich: mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele zainteresowanych krajów UE i państw spoza UE.

Działania międzynarodowe

UE blisko współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia, krajami objętymi procesem rozszerzenia Wybierz wersję językową tego linka English (en) , państwami i regionami uczestniczącymi w programie europejskiej polityki sąsiedztwa Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

W ramach grupy G7+ Komisja podejmuje również działania na rzecz poprawy globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego.

UE zobowiązała się również do wspierania wdrażania i stosowania międzynarodowych porozumień w zakresie zdrowia, takich jak Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu oraz Międzynarodowe przepisy zdrowotne.