Veselība pasaulē

Slimības un to cēloņi nepazīst valstu robežas, un veselības problēmas pasaulē nav risināmas Eiropai vienai pašai. Laikā, kad jānodrošina kvalitatīva aprūpe sabiedrībai, kas noveco, veselības aprūpes sistēmu finansiālā un ar darbaspēku saistītā slodze ir universāla problēma. Intensīvāka starptautiskā sadarbība ir vienīgais veids, kā uz to reaģēt.

Plašāka informācija — ES loma globālajā veselības politikā — kopsavilkums Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Darbība ES līmenī

Galvenie uzdevumi, ar kuriem Eiropas Savienības saskaras globālās veselības jomā, ir šādi:

  • pārvaldība,
  • vispārēja aprūpes nodrošināšana,
  • ES politikas saskaņotība,
  • pētniecība un zināšanas. 

Eiropas Komisijas darbību nosaka vairāki 2010. gadā pieņemti politiskie dokumenti:

Globālās veselības politikas forums

Globālās veselības politikas forums Izvēlieties saites tulkojumu English (en) piedāvā iespējas regulārai informācijas apmaiņai un diskusijai par politikas attīstību. Mērķis ir izstrādāt vienotu pieeju un likt lietā sinerģiju starp dažādajiem dalībniekiem:

  • Komisijas ģenerāldirektorātiem,
  • ES Ārējās darbības dienestu (EĀDD),
  • NVO,
  • nozares pārstāvjiem,
  • starptautisko organizāciju (PVO, UNICEF, UNAIDS u.c.) pārstāvjiem. 

Forums ir atvērts citu ieinteresēto personu dalībai, un tajā piedalās ES valstu un trešo valstu pārstāvji.

Starptautiskā darbība

ES cieši sadarbojas ar tādām starptautiskām organizācijām kā PVO, ar ES paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm Izvēlieties saites tulkojumu English (en) un reģioniem Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

G7+ kontekstā Komisija cenšas arī uzlabot globālās veselības drošību.

ES ir apņēmusies arī rīkoties, lai tiktu īstenoti starptautiskie līgumi veselības jomā, piemēram, PVO Pamatkonfencija par tabakas kontroli un Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi.