Veselība pasaulē

Slimības un to cēloņi nepakļaujas valstu robežām, un pasaules veselības problēmas nav iespējams efektīvi atrisināt Eiropai, darbojoties individuāli. Finansiālās, darbaspēka un sabiedrības novecošanās izraisītais spiediens uz veselības aprūpi arī ir universāls, un var tikt risināts tikai ar labāku starptautisko sadarbību.

Darbības ES līmenī

ES galvenie uzdevumi pasaules veselības jautājumos ir:

 • pārvaldība,
 • vispārēja aprūpes nodrošināšana,
 • ES politikas saskaņošana,
 • pētniecība un zināšanas. 

2010. gadā pieņemti dokumenti, pēc kuriem Eiropas Komisija vadās:

Pasaules veselības politikas forums

Pasaules veselības politikas forums Izvēlieties saites tulkojumu English (en) nodrošina iespēju regulārai informācijas apmaiņai un diskusijai par politikas attīstību, lai veicinātu kopīgas pieejas izveidi un palielinātu saskaņotību starp sekojošiem dalībniekiem:

 • Komisijas ģenerāldirektorātiem,
 • ES Ārējās darbības dienestu (EĀDD),
 • ES dalībvalstīm,
 • ārpussavienības valstu pārstāvjiem,
 • NVO,
 • industriju pārstāvjiem,
 • starptautisko organizāciju (PVO, UNICEF, UNAIDS u.c.) pārstāvjiem. 

Darbības starptautiskā līmenī

ES cieši sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, kā piem., PVO, paplašināšanās procesā iesaistītajām valstīm Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , Eiropas kaimiņvalstīm Izvēlieties saites tulkojumu English (en) un reģioniem Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Komisija arī sadarbojas ar G7+ valstīm, lai uzlabotu pasaules veselības drošību.

ES ir arī apņēmusies veicināt starptautisko veselības līgumu īstenošanu, piemēram, PVO tabakas kontroles konvenciju un starptautiskās veselības aizsardzības noteikumus.