Globális egészségügy

A betegségek, illetve azok kiváltó okai nincsenek tekintettel az országhatárokra, ezért az egészségügy nem kezelhető úgy, mintha Európa elszigetelt lenne. Szintén általános probléma, hogy az öregedő népességnek nyújtott minőségi ellátás a pénzügyi és emberi erőforrások tekintetében terhet jelent az egészségügyi rendszerek számára, és ezt a kihívást is csak szorosabb nemzetközi együttműködéssel lehet hatékonyan kezelni.

További információk – Az EU és a globális egészségügy – összefoglaló Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)

Az EU szerepe az egészségügy globális irányításában

Többoldalú egészségügyi együttműködés az EU részvételével

Az EU elkötelezetten támogatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tevékenységét, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül a globális egészségügy vezető intézménye.Az EU tagállamai egységes álláspontot képviselnek a WHO irányító testületein belül, melyet a Bizottság és a tagállami kormányok közösen dolgoznak ki. A Bizottság együttműködik a WHO Titkárságával többek között az egészségügyi biztonság, a kutatás-fejlesztés, a nem fertőző betegségek, az egészségi egyenlőtlenségek, az egészségügyi rendszerek és az egészségügyi tájékoztatás területén is.

Az EU emellett számos olyan többoldalú ENSZ-kezdeményezést is támogat, amely az egészségügyhoz kapcsolódik, ilyenek például a következők:

Az uniós szakpolitikák és a globális egészségügyi irányítás összefüggései

Az uniós kereskedelempolitika és az egészségügy

Az EU vezető szerepet tölt be az egészségügyi termékek, készülékek és szolgáltatások globális piacán – ez a globális piac azonban nem csak lehetőségeket jelent, hanem kérdéseket is felvet a minőség és a biztonsági szabványok szempontjából. Az EU ezért:

 • a szabályozási kérdésekben való együttműködés révén ösztönzi az uniós normák és szabályok világszerte való alkalmazását;
 • figyelembe veszi az egészségügyi kérdéseket a többoldalú és kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban, és a biztonságot mindig elsőrangú szempontként kezeli;
 • a dohai nyilatkozattal összhangban elkötelezetten támogatja, hogy az alapvető gyógyszerek mindig hozzáférhetők és megfizethetők legyenek.

Az uniós fejlesztéspolitika és az egészségügy

A harmadik országoknak nyújtott uniós fejlesztési támogatások célja, hogy csökkentsék az egészségi egyenlőtlenségeket és erősítsék a társadalmi kohéziót. Mindez a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kiterjesztésével és az egészségügyi kiadások racionalizálásával valósul meg.

 • Az EU emellett segítséget nyújt a kedvezményezett országoknak nemzeti egészségügyi szakpolitikáik kidolgozásához és egészségügyi rendszereik fejlesztéséhez is az egészségügyi dolgozók képzésének javítása, biztonságos, hatásos és megfizethető gyógyszerek rendelkezésre bocsátása, valamint finanszírozási támogatás révén.
 • Az EU évente több mint 50 milliárd eurót fordít fejlesztési támogatásra, ami a globális támogatások 56%-át teszi ki. Ezzel az EU egyértelműen a világ legnagyobb segélyezőjének számít.
 • Kétoldalú segélyek keretében az elmúlt hét év során megközelítőleg 3,2 milliárd eurónyi uniós forrás jutott az egészségügyi rendszerek fejlesztésére és a mindenki számára hozzáférhető alapvető egészségügyi ellátás kiépítésére.
 • Az uniós fejlesztéspolitikáról szóló, Változtatási programpdf című közleményben az EU elkötelezte magát amellett, hogy a 2014–2020 közötti időszak segélyezési költségvetésének legalább 20%-át a humán fejlesztés, így többek között az egészségügy céljaira fordítja.
 • Az egyes országok mellett az EU globális egészségügyi kezdeményezéseket is támogat, így például az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet célzó globális alapot, valamint az Oltóanyag- és Védőoltási Világszövetséget (GAVI).

Az EU és a globális egészségügyi biztonság

Az egyre nagyobb méreteket öltő, globális utazási tevékenység számos kockázatot rejt magában, így például a következőket:

 • új kórokozók és betegségek terjedhetnek el;
 • fokozódhat a gyógyszerrezisztens kórokozók térnyerése;
 • fennáll a biológiai terrorizmus és a kórokozók véletlen elszabadulásának veszélye.

Annak érdekében, hogy felkészülten tudjunk szembenézni az ilyen globális egészségügyi veszélyekkel, az EU a globális egészségbiztonsági kezdeményezés Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) keretében is együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel és a G7-országokkal. A Bizottság és a tagállami kormányok az EU Egészségügyi Biztonsági Bizottságának Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) keretében hangolják össze a főbb egészségügyi veszélyekkel szembeni intézkedéseiket.

Uniós fellépés a globális egészségügy terén

Az EU 2010-ben kidolgozott globális egészségügyi szakpolitikája (a globális egészségügyről szóló bizottsági közlemény, COM(2010)128, Brüsszel 2010. március 31., valamint a Külügyek Tanácsának 2010. május 10-i 3011. ülésén, Brüsszelben elfogadott, az EU globális egészségügy terén betöltött szerepéről szóló tanácsi következtetésekpdf) meghatározza a legfőbb kihívásokat és lefekteti azokat az alapelveket, melyek elősegítik a határozottabb uniós fellépés megvalósítását. Ezek az alapelvek következők: vezetői szerep, mindenkire kiterjedő egészségügyi ellátás, egységes szakpolitika az EU-ban és tudás.

A Bizottság ezenkívül létrehozta a világegészségügyi fórumot Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) , melynek célja, hogy lehetőséget teremtsen a párbeszédre a bizottsági szolgálatok és az érdekelt felek között. Ily módon összhangba lehet hozni a globális egészségügyi célok elérését szolgáló belső és külső egészségügyi szakpolitikákat, ami arra szolgál, hogy megerősítse az EU szerepét a globális egészségügy területén.

Az EU célja, hogy összhangot teremtsen belső és külső szakpolitikái között. Az átfogó globális egészségügyi szakpolitika olyan területeket is érint, mint a kereskedelem, a finanszírozás, a fejlesztési támogatás, a migráció, a biztonság és az éghajlatváltozás elleni fellépés. Ez azt is jelenti, hogy a globális egészségügyi szakpolitika keretében együtt kell működni az érintett területek szervezeteivel és érdekeltjeivel.

Az EU igazságos, mindenkire kiterjedő és jó minőségű egészségügyi ellátást szeretne megvalósítani. Ennek érdekében központi szerepet játszik a globális egészségügyi kihívások mielőbbi megoldását célzó kezdeményezésekben, így például az egészségügyi vonatkozású millenniumi fejlesztési célok elérését célzó intézkedésekben és a nem fertőző betegségek elleni fellépésben.

Az EU és tagállamai hatékony és méltányos támogatást nyújtanak a kutatások számára, ezzel is hozzájárulva a polgárok egészségének javításához. Az EU emellett mindent megtesz azért, hogy az innovatív egészségügyi termékek biztonságosak, hatásosak, hozzáférhetők és megfizethetők legyenek.