Παγκόσμια υγεία

Οι διάφορες ασθένειες και οι αιτίες τους δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα, τα δε προβλήματα που συνδέονται με την υγεία δεν μπορούν ν' αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο σ' ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στα συστήματα υγείας καθώς και η έλλειψη προσωπικού για την παροχή ικανοποιητικής περίθαλψης σε κοινωνίες που γερνούν ολοένα περισσότερο έχουν οικουμενικό χαρακτήρα, και συνεπώς μπορούν ν' αντιμετωπιστούν μόνο με καλύτερη διεθνή συνεργασία.

Δράση σε επίπεδο ΕΕ

Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε σχέση με την παγκόσμια υγεία αφορούν:

 • τη διακυβέρνηση
 • την καθολική πρόσβαση
 • τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ
 • την έρευνα και γνώση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει δράση με βάση μια σειρά εγγράφων πολιτικής που εκδόθηκαν το 2010:

Φόρουμ Πολιτικής για την Παγκόσμια Υγεία

Το φόρουμ πολιτικής για την παγκόσμια υγεία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) παρέχει σε τακτική βάση τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και συζητήσεων για τις εξελίξεις πολιτικής, με στόχο τη χάραξη κοινής στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών ανάμεσα στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς:

 • Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
 • Κράτη μέλη της ΕΕ
 • Εκπρόσωποι χωρών εκτός ΕΕ
 • ΜΚΟ
 • Εκπρόσωποι της βιομηχανίας
 • Εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών (ΠΟΥ, UNICEF, UNAIDS κ.λπ.). 

Παγκόσμια δράση

Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς, όπως τον ΠΟΥ, καθώς και με τις χώρες της διεύρυνσης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) , τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) και διάφορες περιφέρειες. Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Στο πλαίσιο της G7+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για βελτίωση της ασφάλειας στον τομέα της παγκόσμιας υγείας.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε επίσης να προωθήσει την εφαρμογή στην πράξη των διεθνών συμφωνιών για την υγεία, όπως της Σύμβασης-πλαισίου του ΠΟΥ για την Kαταπολέμηση του Kαπνίσματος και των Διεθνών Υγειονομικών Κανονισμών.