Global sundhed

Sygdomme og deres årsager kender ikke til landegrænser. Derfor kan EU ikke tackle globale sundhedsspørgsmål alene. Sundhedsvæsenet mangler både penge og arbejdskraft til at sikre en ordentlig pleje af den aldrende befolkning, og det er et universelt problem, som kun kan løses gennem bedre internationalt samarbejde.

Flere oplysninger – EU's rolle inden for global sundhed – resumé Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

EU's indsats

EU arbejder især med følgende globale sundhedsspørgsmål:

 • forvaltning
 • almen adgang til sundhedspleje
 • sammenhæng i EU's politik
 • forskning og viden. 

EU's indsats bygger på en række strategidokumenter fra 2010:

Forummet for global sundhedspolitik

Forummet for global sundhedspolitik Vælg oversættelse af det forrige link English (en) giver lejlighed til jævnligt at udveksle oplysninger og drøfte den politiske udvikling for at finde frem til en fælles tilgang og skabe størst mulig synergieffekt mellem de forskellige aktører:

 • Kommissionens generaldirektorater
 • EU-Udenrigstjenesten (EEAS)
 • EU-landene
 • Repræsentanter for tredjelande
 • Ngo'er
 • Repræsentanter for erhvervslivet
 • Repræsentanter for internationale organisationer (WHO, UNICEF, UNAIDS osv.). 

Den internationale indsats

EU arbejder tæt sammen med internationale organisationer som WHO, kommende EU-lande Vælg oversættelse af det forrige link English (en) og EU's nabolande Vælg oversættelse af det forrige link English (en) og naboregioner Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Inden for G7+ arbejder Kommissionen også på at forbedre den globale sundhedssikkerhed.

EU fremmer også gennemførelsen af internationale sundhedsaftaler som WHO's rammekonvention om tobakskontrol og det internationale sundhedsregulativ.