Globální aspekty zdraví

Nemoci se šíří bez ohledu na státní hranice a otázku veřejného zdraví v Evropské unii nelze řešit izolovaně bez přihlédnutí k situaci v jiných státech. Přísun financí a personálu tak, aby byly systémy zdravotní péče schopné zajistit kvalitní péči obyvatelstvu, které podle statistik stárne, je rovněž celosvětovým problémem a je třeba na něj reagovat lepší mezinárodní spoluprací.

Opatření EU

Hlavní globální výzvy pro EU v současné době představuje:

 • správa věcí veřejných
 • všeobecně dostupná zdravotní péče
 • koherence politik EU
 • výzkum a odborné poznatky. 

Činnost Evropské komise se aktuálně řídí těmito politickými dokumenty z roku 2010:

Globální fórum o zdravotní politice

Globální fórum o zdravotní politice Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) umožňuje pravidelnou výměnu informací a diskusi o vývoji politiky s cílem dosáhnout společného přístupu a maximalizovat součinnost mezi různými aktéry– tj. mezi:

 • generálními ředitelstvími Komise
 • Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ)
 • členskými státy Unie
 • zástupci zemí mimo EU
 • nevládními organizacemi
 • zástupci průmyslu
 • zástupci mezinárodních organizací (WHO, UNICEF, UNAIDS apod.). 

Mezinárodní opatření

Evropská unie úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi (například se Světovou zdravotnickou organizací), s přistupujícími zeměmi Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , se státy v rámci evropské politiky sousedství Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) a také s jednotlivými regiony Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

V rámci skupiny G7+ pracuje Komise rovněž na zlepšení celosvětové zdravotní bezpečnosti.

EU je také odhodlána podporovat provádění a uplatňování mezinárodních dohod v oblasti zdraví, jako je Rámcová úmluva o kontrole tabáku či Mezinárodní zdravotní předpisy.