Световно здравеопазване

Болестите и техните причинители не признават граници, затова свързаните със здравето въпроси не могат да се разглеждат само в европейски мащаб. Финансовият и свързаният с работната сила натиск върху здравните системи да предоставят качествено обслужване на едно застаряващо население също е общо явление, на което може да се отговори с по-добро международно сътрудничество.

Роля на ЕС в световното здравеопазване — резюме Избор на превод за предходната връзка English (en)

Действия на равнище ЕС

Основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС по отношение на здравеопазването в световен мащаб, са:

  • управление
  • всеобщ достъп
  • съгласуваност на политиките на ЕС
  • научни изследвания и познания. 

Редица политически документи от 2010 г. служат за насоки на Европейската комисия:

Форум за политиката относно световното здравеопазване

Форумът за политиката относно световното здравеопазване Избор на превод за предходната връзка English (en) дава възможност за редовен обмен на информация и за дискусии за развитието на политиката, за да се разработи общ подход и да се постигне максимален ефект от взаимодействието между различните участници:

  • генералните дирекции на Комисията
  • Службата за външна дейност на ЕС (ЕСВД)
  • неправителствени организации
  • представителите на сектора
  • представителите на международни организации (СЗО, УНИЦЕФ, Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS) и др.). 

Форумът е открит за участие и на други заинтересовани лица и в него понякога участват представители на страните от ЕС и на страни извън Съюза.

Международни действия

ЕС си сътрудничи тясно с международни партньори като СЗО, страните Избор на превод за предходната връзка English (en) , обхванати от процеса на разширяване, и страните Избор на превод за предходната връзка English (en) и регионите Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , обхванати от европейската политика за съседство. 

В рамките на Г-7+ Комисията работи също така за подобряване на здравната сигурност в световен мащаб.

ЕС също така е поел ангажимент за насърчаване на изпълнението и прилагането на международни споразумения в областта на здравеопазването, като Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна и Международните здравни правила.