Elektromágneses terek

A tagállamok szerepe

Mindegyik uniós tagállam saját maga felel azért, hogy védje polgárai egészségét és meghozza az ehhez szükséges intézkedeseket.

Az EU – feladatához híven – minden segítséget megad a tagállamoknak ehhez, biztosítandó, hogy az uniós polgárok a legmagasabb szintű egészségügyi védelemben részesüljenek. Azt várja a tagállamok kormányaitól, hogy vizsgálják meg az elektromágneses sugárzásnak való kitettség mértékét és – ha az meghaladja a referenciaszinteket – tegyék meg a lakosságot terhelő elektromágneses sugárzásról szóló 99/519/EK uniós ajánlás szerinti szükséges lépéseket.

Az egyes tagállamok helyzetét a végrehajtási jelentések  foglalják össze.

A holland országos közegészségügyi és környezetvédelmi intézet 2011-ben dokumentumot tett közzé, melyben összehasonlítja az elektromágneses sugárterheléssel kapcsolatos tagállami politikákat  és helyzetképet ad az Európai Unió egészére vonatkozóan.