Електромагнитни полета

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Роля на страните от ЕС

Всяка страна от ЕС отговаря за предоставянето на подходяща здравна защита на своите граждани и за това какви мерки да бъдат предприемани.

С цел подкрепа на страните членки и гарантиране на най-високо равнище на защита на здравето на европейските граждани ЕС иска от правителствата да оценяват излагането на електромагнитни полета и да предприемат подходящи действия, когато референтните нива се превишават — както е посочено в препоръката на ЕС (1999/519/ЕО) относно ограничаването на излагането на електромагнитни полета.

За обобщение на ситуацията в страните от ЕС вижте докладите за изпълнение .

През 2011 г. нидерландският Национален институт по обществено здраве и околна среда публикува сравнение в международен план на политиките относно електромагнитните полета , в което се разглежда и положението в Европейския съюз.