Vad gör EU-länderna?

EU-länderna ansvarar för att skydda sina invånares hälsa, och bestämmer själva hur de ska göra det.

EU uppmanar medlemsländerna att bedöma exponeringen i landet och vidta lämpliga åtgärder om man överskrider referensnivåerna – enligt EU:s rekommendation 1999/519/EG om gränsvärden för elektromagnetiska fältpdf.

En överblick över läget i EU-länderna finns i genomföranderapporterna Visa översättning av föregående länk English (en) .