Ukrepi držav EU

Vsaka država članica EU je pristojna za zaščito zdravja svojih državljanov, sama odloča tudi o načinu zaščite.

Kadar so referenčne stopnje iz Priporočila EU (99/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim sevanjempdf presežene, Evropska komisija zaprosi nacionalne vlade, naj ocenijo razmere ter ukrepajo.

Poročila o izvajanju Seznam prevodov predhodne povezave English (en) in stanje po državah EU.