Úloha členských štátov

Za poskytovanie primeranej zdravotnej ochrany pre svojich občanov zodpovedajú členské štáty.

EÚ požiadala vlády členských štátov, aby vyhodnocovali vystavenie obyvateľstva elektromagnetickému poľu a podnikli v súlade s odporúčaním EÚ (99/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliampdf príslušné opatrenia v prípade prekročenia referenčných hodnôt.

Prehľad situácie v jednotlivých členských štátoch nájdete v implementačných správach Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .