Rolul statelor membre

Fiecare stat membru trebuie să asigure protecţia sănătăţii cetăţenilor săi şi are libertatea de a decide cum să procedeze în acest sens.

UE le solicită guvernelor să evalueze situaţia expunerii la câmpuri electromagnetice şi să ia măsurile necesare atunci când se depăşesc nivelurile de referinţă. Prevederile sunt specificate în Recomandarea nr. 99/519/CE cu privire la limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagneticepdf.

Pentru a afla care este situaţia în diferite ţări ale UE, consultaţi rapoartele privind punerea în aplicare Traducerile linkului anterior English (en) a Recomandării.