Rola państw członkowskich UE

Każdy kraj UE jest odpowiedzialny za zapewnienie swoim obywatelom odpowiedniej ochrony i od niego tylko zależy, w jaki sposób to uczyni.

UE zwraca się do rządów państw członkowskich o dokonanie oceny narażenia i podjęcie stosownych działań w razie przekroczenia poziomów odniesienia – jak określono w unijnym zaleceniu (99/519/WE) w sprawie ograniczenia narażenia na pola elektromagnetycznepdf.

Podsumowanie sytuacji w państwach członkowskich znajduje się w sprawozdaniach z wykonania Wybierz wersję językową tego linka English (en) .