Rol van de lidstaten

Elk EU-land dient de gezondheid van zijn burgers afdoende te beschermen en bepaalt zelf hoe dat het beste gebeurt.

De EU verlangt van de nationale overheden dat ze de blootstelling aan elektromagnetische straling in kaart brengen en de nodige maatregelen treffen in geval van overschrijding van de referentieniveau's van aanbeveling 99/519/EG inzake de blootstelling aan elektromagnetische velden.pdf

De verslagen Bekijk deze link in een andere taal English (en) over de uitvoering van de aanbeveling geven een overzicht van de situatie in de landen van de EU.