Dalībvalstu uzdevums

Katras ES dalībvalsts pienākums ir saviem iedzīvotājiem nodrošināt pietiekamu veselības aizsardzību, un tās var pašas izlemt, kā to panākt.

Tomēr, lai atbalstītu dalībvalstis un Eiropas iedzīvotājiem garantētu visaugstāko aizsardzības līmeni, ES aicina valdības novērtēt elektromagnētisko lauku iedarbību un atbilstoši rīkoties, ja ir pārsniegtas robežvērtības, — kā paredzēts ES Ieteikumā (99/519/EK) par elektromagnētisko lauku ietekmes ierobežošanupdf.

Situācija dalībvalstīs ir apkopota ziņojumos par īstenošanu Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

2011. gadā Nīderlandes Nacionālais Sabiedrības veselības un vides institūts publicēja attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem īstenoto stratēģiju starptautisku salīdzinājumu Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , kurā ir arī aplūkota situācija Eiropas Savienībā.