ES valstybių narių vaidmuo

Kiekviena ES valstybė narė turi užtikrinti pakankamą savo piliečių sveikatos apsaugą ir pati sprendžia, kaip tai padaryti.

ES prašo vyriausybių įvertinti elektromagnetinių laukų poveikį žmonėms ir, jei viršijami kontroliniai lygiai, imtis atitinkamų priemonių, kaip nustatyta ES rekomendacijoje (99/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimopdf.

Padėtis ES valstybėse narėse trumpai aprašyta įgyvendinimo ataskaitose Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .