Valstybių narių vaidmuo

Kiekviena ES valstybė narė savo piliečiams turi užtikrinti pakankamą sveikatos apsaugą ir nuspręsti, kokios priemonės turi būti įgyvendintos.

Tačiau siekdama paremti valstybes nares ir užtikrinti ES piliečiams aukščiausio lygio apsaugą ES reikalauja vyriausybių vertinti elektromagnetinių laukų poveikį ir imtis atitinkamų veiksmų, kai viršijami ES rekomendacijoje (99/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio ribojimopdf nustatyti standartiniai lygiai.

Padėties valstybėse narėse apžvalga pateikiama įgyvendinimo ataskaitose Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

2011 m. Nyderlandų nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas paskelbė elektromagnetinių laukų politikos pasaulio šalyse palyginimą Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , kuriame taip pat apžvelgiama padėtis Europos Sąjungoje.