ELi liikmesriikide roll

Iga ELi liikmesriik vastutab ise oma kodanike piisava tervisekaitse tagamise eest ning tal on õigus otsustada, kuidas ta seda teeb.

EL palub valitsustel hinnata olukorda seoses kiirgusega kokkupuutumisega ning võtta kontrolltaseme ületamise korral vajalikke meetmeid vastavalt ELi soovitusele (99/519/EÜ), milles käsitletakse elektromagnetväljadega kokkupuutumise piiramist.pdf

Ülevaatega olukorrast ELi liikmesriikides saate tutvuda rakendusaruannetes Valige lingiga seotud tõlked English (en) .