Medlemslandenes rolle

De enkelte EU-lande er ansvarlige for at give deres borgere en passende sundhedsbeskyttelse og afgør selv hvordan.

For at støtte medlemslandene og sikre den bedste sundhedsbeskyttelse af de europæiske borgere beder EU medlemslandene om at vurdere befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter og træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis referenceværdierne overskrides – som fastsat i EU's henstilling (99/519/EF) om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter.pdf

Du kan finde en kort oversigt over situationen i medlemslandene i gennemførelsesrapporterne Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

I 2011 offentliggjorde det det hollandske nationalinstitut for folkesundhed og miljø en international sammenligning af politikker om elektromagnetiske felter Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , som også ser på situationen i EU.