Úloha členských států

Každá země EU je odpovědná za ochranu zdraví svých občanů a může sama rozhodovat o tom, jaký způsob k tomu zvolí.

EU žádá vlády členských států, aby posoudily situaci v oblasti expozice a přijaly vhodná opatření tam, kde jsou referenční hodnoty překračovány – jak stanoví doporučení EU (1999/519/ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým polím.pdf

Shrnutí situace v členských státech EU je k dispozici ve zprávách o provádění Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .