Роля на страните членки на ЕС

Всяка страна от ЕС отговаря за предоставянето на адекватна здравна защита за своите граждани и сама решава по какъв начин да стане това.

ЕС иска от правителствата да оценяват ситуацията по отношение на експозициите и да предприемат подходящи действия при превишаване на референтните нива, посочени в Препоръка № 1999/519/ЕО на ЕС относно ограничаването на експозицията на електромагнитни полетаpdf.

За резюме на ситуацията в страните от ЕС вижте докладите за изпълнение Избор на превод за предходната връзка English (en) .