Elektromagneettiset kentät

Tutkimus

Euroopan komissio tukee tutkimusta sähkömagneettisten kenttien mahdollisista terveysvaikutuksista rahoittamalla monikansallisia tutkimushankkeita.

Komissio on vuodesta 2010 lähtien myöntänyt tutkimushankkeisiin yli 37 miljoonaa euroa mm. EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta , jonka nykyinen nimi on Horisontti 2020.