Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Έρευνα

Με τη χρηματοδότηση πολυεθνικών σχεδίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει ότι στηρίζει πλήρως την έρευνα για τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία.

Από το 2000 η Επιτροπή έχει επενδύσει περισσότερα από 37 εκατομμύρια ευρώ σε ερευνητικά σχέδια, κυρίως από το πρόγραμμα - πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα , που σήμερα καλείται Ορίζοντας 2020.