Spremljanje in financiranje raziskav

Evropska komisija financira nove raziskave o morebitnih zdravstvenih tveganjih zaradi elektromagnetnega sevanja in spremlja regulativne ukrepe nacionalnih in mednarodnih organov.

Spremljanje

Na zahtevo Evropske komisije neodvisni znanstveni odbori EU redno pregledujejo znanstvena dognanja in podatke o vplivu elektromagnetnega sevanja na zdravje.

Znanstvena mnenja Seznam prevodov predhodne povezave English (en) vse doslej niso utemeljila potrebe po spremembi mejnih vrednosti, ki jih za izpostavljenost ljudi navaja Priporočilo Sveta 1999/51/ES. Vendar znanstveniki priznavajo, da so osnovni podatki, ki se uporabljajo za oceno tveganja, precej nezadostni, zlasti glede dolgotrajne izpostavljenosti nizkim frekvencam, ter da so potrebne dodatne raziskave.

Na zahtevo Evropske komisije znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja leta 2009 pripravil mnenje „Nujnost raziskav za zapolnitev vrzeli v poznavanju morebitnega vpliva elektromagnetnega sevanja na zdravjepdf. Na podlagi tega mnenja so izbrali raziskovalna področja, ki jih financira okvirni program za raziskave.

Številna mnenja tega znanstvenega odbora, tudi glede elektromagnetnih sevanj, so objavljena v splošno razumljivi, poljudni obliki Seznam prevodov predhodne povezave English (en) v štirih jezikih.

Financiranje

Evropska komisija je leta 2010 začela financirati (v sklopu okvirnega programa za raziskave) raziskovalne projekte v zvezi z elektromagnetnim sevanjem.

Več informacij Seznam prevodov predhodne povezave English (en)