Monitorizarea şi finanţarea cercetării

Comisia monitorizează şi finanţează noile progrese în domeniul cercetării potenţialelor efecte negative ale câmpurilor electromagnetice. De asemenea, urmăreşte măsurile relevante de reglementare luate de autorităţile naţionale şi internaţionale.

Monitorizare

La cererea Comisiei, mai multe comitete ştiinţifice independente revizuiesc periodic datele ştiinţifice cu privire la efectele câmpurilor electromagnetice.

Până în prezent, avizele ştiinţifice Traducerile linkului anterior English (en) rezultate nu au condus la identificarea unor argumente care să justifice revizuirea limitelor de expunere prevăzute de Recomandarea nr. 99/519/CE (restricţii de bază şi niveluri de referinţă). Acestea arată însă că există prea puţine date pentru evaluarea anumitor riscuri - în special în cazul expunerii la niveluri scăzute, dar pe termen lung. De aceea, sunt necesare studii suplimentare.

În 2009, Comisia i-a solicitat comitetului CSRSEN să emită un aviz privind „Nevoile şi metodologia de cercetare pentru eliminarea lacunelor de cunoştinţe cu privire la potenţialele efecte ale câmpurilor electromagnetice asupra sănătăţii”pdf. Avizul permite o selecţie a temelor de cercetare prioritare pentru finanţarea prin intermediul programului-cadru pentru cercetare.

Pentru a informa publicul, Comisia a pregătit şi versiunile în limbaj nespecializat Traducerile linkului anterior English (en) ale unor avize emise de Comitetul ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi (CSRSEN) - inclusiv pe tema câmpurilor electromagnetice.

Finanţare

Începând din 2010, Comisia finanţează proiecte de cercetare cu privire la potenţialele efecte ale câmpurilor electromagnetice, în special prin intermediul programului-cadru pentru cercetare.

Informaţii suplimentare Traducerile linkului anterior English (en)