Monitoring en financiering van onderzoek

De Commissie volgt de ontwikkelingen in het onderzoek naar de mogelijke risico's van electromagnetische velden en in de reglementering ervan op nationaal en internationaal niveau, en steunt ook zelf onderzoeksactiviteiten.

Monitoring

Onafhankelijke wetenschappelijke EU-comités maken op verzoek van de Commissie geregeld de balans op van de ontwikkelingen in het onderzoek naar de mogelijke risico's van elektromagnetische velden.

Deze wetenschappelijke adviezen Bekijk deze link in een andere taal English (en) hebben tot nu toe geen aanleiding gegeven voor aanpassing van de blootstellingslimieten (basisrestricties en referentieniveaus) van aanbeveling 1999/519/EC. Maar er blijkt ook uit dat er weinig gegevens zijn voor de beoordeling van sommige risico's, met name voor blootstelling aan zwakke velden over de lange termijn, zodat meer onderzoek nodig is.

De Commissie heeft het wetenschappelijke comité voor nieuwe gezondheidsrisico's in 2009 dan ook advies gevraagd over de 'onderzoeksbehoeften en -methoden op het vlak van de nog onbekende gezondheidseffecten van elektromagnetische veldenpdf'. Dit advies dient mede als basis voor het bepalen van de onderzoeksthema's die financiering krijgen van het kaderprogramma voor onderzoek.

De Commissie heeft ook in vier talen versies voor niet-deskundigen Bekijk deze link in een andere taal English (en) gemaakt van verschillende adviezen van het wetenschappelijk comité voor nieuwe gezondheidsrisico's, ook over elektromagnetische velden.

Financiering

Sinds 2010 financiert de Commissie onderzoeksprojecten naar de mogelijke gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden, met name via het EU-kaderprogramma voor onderzoek.

Meer informatie Bekijk deze link in een andere taal English (en)