Zinātniskās izpētes pārraudzība un finansēšana

Komisija pārrauga un finansē jaunievedumus pētniecībā par magnētisko lauku iespējamo iedarbību uz veselību un seko līdzi, kādus noteikumus dalībvalstu varas iestādes un starptautiskās iestādes pieņem šajā jomā.

Pārraudzība

Neatkarīgas ES zinātniskās komitejas pēc Komisijas pieprasījuma ir vairākkārt izvērtējušas zinātniskos pierādījumus par elektromagnētisko lauku iedarbību uz veselību.

Līdz šim šīs zinātnes atziņas Izvēlieties saites tulkojumu English (en) nav devušas loģisku zinātnisku pamatojumu, kas attaisnotu Padomes Ieteikumā 1999/519/EK noteikto iedarbības robežvērtību (pamata ierobežojumu un robežvērtību) pārskatīšanu. Tomēr zinātnieki atzīst, ka atsevišķu veidu riska, it īpaši ilgstošas, nelielas iedarbības, novērtēšanai izmantotie pamata dati joprojām nav pietiekami, un tāpēc ir attaisnojama sīkāka izpēte.

Pēc tam 2009. gadā Komisija prasīja, lai Jaunā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja izstrādātu atzinumu par izpētes vajadzībām un metodoloģiju, kas palīdzētu, aizpildīt atlikušos robus zināšanās par iespējamo elektromagnētiskā lauka iedarbību uz veselībupdf. Šis atzinums palīdz izvēlēties izpētes tematus, kas finansējami ar pētniecības pamatprogrammas līdzekļiem.

Komisija ir sagatavojusi arī vairāku iepriekš minētās komitejas, kura cita starpā pēta arī elektromagnētisko lauku iedarbību uz veselību, atzinumu izklāstus vienkāršā valodā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) nespeciālistiem. Tie ir pieejami četrās valodās.

Finansējums

Kopš 2010. gada Komisija finansē pētniecības projektus, kuros pēta elektromagnētisko lauku iespējamo iedarbību uz veselību. Šis finansējums lielākoties tiek piešķirts no ES pētniecības pamatprogrammas.

Lasīt vairāk Izvēlieties saites tulkojumu English (en)