Stebėjimas ir mokslinių tyrimų finansavimas

Komisija stebi ir finansuoja naujus elektromagnetinių laukų galimo poveikio sveikatai mokslinius tyrimus ir seka, kaip šią sritį reguliuoja nacionalinės ir tarptautinės institucijos.

Stebėjimas

Komisijai prašant, nepriklausomi ES mokslinių tyrimų komitetai reguliariai tikrina mokslinius duomenis apie elektromagnetinių laukų poveikį sveikatai.

Remiantis šiomis mokslinėmis nuomonėmis Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , iki šiol nerasta mokslinių argumentų, kad reikėtų pakeisti Tarybos rekomendacijoje 1999/519/EB nustatytas poveikio ribas (pagrindinius apribojimus ir kontrolinius lygius). Tačiau tose nuomonėse pripažįstama, kad iki šiol trūksta svarbiausių duomenų kai kuriems pavojams, ypač susijusiems su ilgalaikiu ir silpnu elektromagnetinių laukų poveikiu, vertinti, todėl būtina atlikti tolesnius mokslinius tyrimus.

Komisija 2009 m. paprašė Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto (ANNPSMK) parengti nuomonę „Mokslinių tyrimų poreikiai ir metodika siekiant gauti trūkstamų žinių apie galimą elektromagnetinių laukų poveikį sveikatai“pdf. Šia nuomone remiamasi sprendžiant, kokių temų mokslinius tyrimus reikėtų finansuoti pagal Mokslinių tyrimų bendrąją programą.

Komisija taip pat parengė kelių ANNPSMK nuomonių, taip pat dėl elektromagnetinių laukų, versijas paprasta kalba Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , skirtas ne specialistams. Jos yra išverstos į keturias kalbas.

Finansavimas

Nuo 2010 m. Komisija finansuoja galimo elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai mokslinių tyrimų projektus, visų pirma pagal ES mokslinių tyrimų bendrąją programą.

Sužinokite daugiau Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)