Seuranta ja tutkimuksen rahoittaminen

Komissio seuraa sähkömagneettisten kenttien mahdollisista terveysvaikutuksista tehtävän tutkimuksen edistymistä ja myöntää tutkimukselle rahoitusta sekä pitää silmällä, millaisilla toimenpiteillä kansalliset ja kansainväliset viranomaiset rajoittavat kenttien käyttöä.

Seuranta

EU:n riippumattomat tieteelliset komiteat ovat komission pyynnöstä säännöllisesti käyneet läpi sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksia koskevaa tutkimustietoa.

Tähän mennessä tieteelliset lausunnot Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) eivät ole antaneet tutkimukseen perustuvaa syytä neuvoston suosituksessa 1999/519/EY annettujen altistusrajojen (perusrajoitusten ja viitearvojen) uudelleentarkastelulle. Lausunnoissa kuitenkin todetaan, että eräiden riskien arviointia varten tarvittavia perustietoja erityisesti pitkäaikaisesta, määrältään vähäisestä altistumisesta on vielä vähän ja että aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta.

Komissio pyysi kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä tarkastelevaa tiedekomiteaa vuonna 2009 antamaan lausunnon tutkimustarpeista ja -menetelmistä, joiden avulla voidaan selvittää puuttuvat tiedot sähkömagneettisten kenttien mahdollisista terveysvaikutuksistapdf. Lausunto vaikuttaa osaltaan siihen, millaisia tutkimusaiheita valitaan rahoitettavaksi tutkimuksen puiteohjelmasta.

Komissio on laatinut myös muille kuin asiantuntijoille tarkoitettuja yleistajuisia versioita Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) neljällä kielellä useista kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä tarkastelevan tiedekomitean antamista lausunnoista, myös sähkömagneettisia kenttiä koskevasta lausunnosta.

Rahoitus

Vuodesta 2010 lähtien komissio on rahoittanut sähkömagneettisten kenttien mahdollisia terveysvaikutuksia koskevia tutkimushankkeita erityisesti EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta.

Lisätietoa Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)