Seire ja uuringute rahastamine

Komisjon jälgib ja rahastab uusi uuringusuundi, mis käsitlevad elektromagnetväljade võimalikku mõju tervisele, ning hoiab end kursis sellega, mida liikmesriikide asutused ja rahvusvahelised organid selles valdkonnas ette võtavad.

Seire

Komisjoni palvel vaatavad ELi sõltumatud teaduskomiteed regulaarselt üle teaduslikud tõendid elektromagnetväljade tervisemõjude kohta.

Siiani ei ole need teaduslikud arvamused Valige lingiga seotud tõlked English (en) viinud põhjendatud otsusele, mis õigustaks nõukogu soovituses 1999/519/EÜ esitatud kokkupuute piirmäärade (piirangute ja kontrolltasemete) muutmist. Arvamustes tõdetakse siiski, et põhiandmed teatud ohtude hindamiseks on puudulikud just pikaajalise kokkupuute puhul väikeste doosidega, mistõttu täiendavate uuringute teostamine on põhjendatud.

2009. aastal palus komisjon tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomiteel koostada arvamus seoses uuringuvajadusega ja -metoodikaga, et kõrvaldada veel esinevad puudused teadmistes elektromagnetvälja võimalike terviseohtude kohtapdf. See arvamus on abiks uuringuteemade valimisel, mida rahastatakse teadusuuringute raamprogrammi alusel.

Komisjon koostas samuti neljas keeles tavakodanikele suunatud lihtsas väljenduslaadis Valige lingiga seotud tõlked English (en) tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee mitmed arvamused, mis käsitlevad ka elektromagnetvälju.

Rahastamine

Alates 2010. aastast rahastab komisjon teadusuuringuid, mis käsitlevad elektromagnetvälja võimalikke terviseohte. Seda tehakse peamiselt ELi teadusuuringute raamprogrammi alusel.

Lisateave Valige lingiga seotud tõlked English (en)