Tilsyn med og finansiering af forskning

Kommissionen fører tilsyn med og finansierer ny udvikling i forskningen i de mulige sundhedsskadelige virkninger af elektromagnetiske felter og holder øje med, hvad de nationale og internationale myndigheder gør for at regulere dem.

Tilsyn

Efter anmodning fra Kommissionien har EU's uafhængige videnskabelige komitéer regelmæssigt gennemgået de videnskabelige beviser for elektromagnetiske felters sundhedsskadelige virkninger.

Hidtil har de videnskabelige udtalelser Vælg oversættelse af det forrige link English (en) ikke påvist noget videnskabeligt grundlag, der begrunder en revision af eksponeringsgrænserne (basisrestriktioner og referenceniveauer) i Rådets henstilling 1999/519/EF. De erkender dog, at de basale data for evaluering af visse risici stadig er begrænsede, især når det gælder langtidseksponering for lav stråling. Der er derfor behov for mere forskning.

Kommissionen bad derfor i 2009 VKNNPS om en udtalelse om forskningsbehov og -metode til at dække det fortsatte vidensgab om de mulige sundhedsskadelige virkninger af elektromagnetiske felterpdf. Udtalelsen vil indgå i udvælgelsen af forskningsemner, som vil modtage støtte under rammeprogrammet for forskning.

Kommissionen har også udarbejdet letforståelige udgaver Vælg oversættelse af det forrige link English (en) på fire sprog for ikkespecialister af en række udtalelser fra Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS), blandt andet om elektromagnetiske felter.

Finansiering

Kommissionen har siden 2010 støttet forskningsprojekter om de mulige sundhedskadelige virkninger af elektromagnetiske felter, især under EU's rammeprogram for forskning.

Mere om emnet Vælg oversættelse af det forrige link English (en)