Monitorování a financování výzkumu

Komise sleduje nový vývoj a financuje výzkum potenciálních účinků elektromagnetických polí (EMP) na zdraví a udržuje si přehled o tom, co pro jejich regulaci dělají vnitrostátní a mezinárodní orgány.

Monitorování

Na žádost Komise přezkoumávají nezávislé vědecké výbory EU pravidelně důkazy o účincích elektromagnetických polí na zdraví lidí.

Tato vědecká stanoviska Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) doposud nepřinesla žádné vědecké odůvodnění, proč by měly být provedeny změny v limitech expozice stanovených v doporučení Rady 1999/519/ES. Uznávají však, že údaje pro hodnocení některých rizik jsou stále nedostatečné, zejména pokud jde o expozici nízkým úrovním, a proto je třeba další výzkum.

V roce 2009 Komise požádala Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika, aby poskytl stanovisko ohledně „potřeby výzkumu a metodiky řešení dosud chybějících vědomostí o potenciálních účincích EMP na zdraví“pdf. Toto stanovisko pomohlo stanovit okruhy dalšího výzkumu, který bude financován z rámcového programu.

U několika stanovisek Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (včetně EMP) Komise vypracovala verze pro laickou veřejnost Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , dostupné ve 4 úředních jazycích.

Financování

Od roku 2010 Komise financuje výzkumné projekty týkající se potenciálních účinků EMP na zdraví, zejména z rámcového programu EU pro výzkum.

Více informací Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)